De babysterfte in Nederland behoort tot de hoogste in Europa. Ook zijn er grote verschillen tussen de wijken. Zo lopen kinderen in achterstandsgebieden 30 tot 60 procent meer kans op overlijden of om ziek te worden geboren. Onderzoek toont aan dat dit cijfer in verband staat met armoede en dat een gebrek aan goede sociale zorg de oorzaak is van medische complicaties. Dit heeft geleid tot een samenwerking tussen het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam.

De overdracht van de medische wereld naar de gemeentelijke organisaties stuit in de praktijk op problemen. Er is geen duidelijk aanspreekpunt en deze zeer kwetsbare vrouwen zijn niet in staat zelfstandig de weg naar hulp te vinden. Daarom is voor deze groep een nieuw zorgpad gemaakt. Hierdoor ontstaat een sluitende brug van het medische domein naar het sociale domein, dat medici in staat stelt vrouwen met acute sociale problemen snel en makkelijk door te verwijzen.

Bureau Frontlijn is de afdeling van de gemeente Rotterdam die de aanmeldingen aanneemt. De organisatie levert al jaren zorg aan moeilijk bereikbare achterstandsgroepen. De aanpak is intensief, outreachend en onvoorwaardelijk. Alle moeders blijven drie jaar in het traject. Direct na de aanmelding wordt gestart met het aanpakken van de meest acute problemen… samen met de moeder. Door samen met de moeders de problemen aan te pakken leren de moeders stap voor stap hoe zij in de toekomst zelf kritieke situaties kunnen voorkomen. Dit is de enige aanpak die werkt om de situatie van zeer kwetsbaren duurzaam te verbeteren. Het project is gekoppeld aan een wetenschappelijk onderzoek dat de effectiviteit van de interventie in kaart brengt.

Zo vroeg mogelijk aanmelden is cruciaal om de schade aan het kind te beperken. En gemeentelijke en sociale organisaties zullen moeten leren dat zij uitzonderingen moeten maken voor deze specifieke doelgroep.

Top