De gezondheid van pasgeboren baby’s heeft grote invloed op de gezondheid later als kind en als volwassene. Er bestaan grote verschillen in perinatale gezondheid tussen bevolkingsgroepen en tussen woonwijken. Dat heeft vooral te maken met vroeggeboorte en een laag geboortegewicht. Niet alleen medische risico’s, maar vooral ook sociale problemen zijn belangrijk die te maken hebben met armoede. In de verloskundige zorg moet daaraan meer aandacht worden besteed. Door beter te zorgen voor de zwangere vrouwen van nu, investeren we in de gezondheid en het geluk van toekomstige generaties.

 

Perinatal health is associated with health during childhood and later life. Large differences in perinatal health between urban populations and neighborhoods are related to premature birth and low birth weight. Not only medical risks but especially non-medical risks related to poverty are involved. An innovative integrated chain of antenatal care, crossing medical and social domains, should therefore put in place. Invest in the happiness and health of future generations by taking good care of pregnant women right now.

Top